Copyright © 1994-1999, BME IIT

A Magyar Honlap linkgyûjteményei és illusztrációi a BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék tulajdonát képezik. A Magyar Honlap szolgáltatásait mindenki szabadon használhatja saját céljaira, azonban az információk másolása, publikálása, vagy egyéb anyagokban történô bárminemû felhasználása kizárólag a tulajdonos elôzetes hozzájárulásának megszerzésével lehetséges.

A szolgáltatás készítôi mindent elkövetnek azért hogy a közölt információk pontosak legyenek, ez azonban rajtuk kívül álló tényezôktôl is függ, így az adatok helyességéért semmilyen esetben felelôsséget nem vállalnak.


Magyar Honlap Gen.: 1998