TÁJÉKOZTATÓ

a VIFO 4058 kódú Önálló Laboratórium című tárgyra való jelentkezéshez

 

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar IV. évfolyamos villamosmérnök hallgatói számára a második félévben kezdődik a fenti tárgy. Ezen két féléves, 8 kredit pontos tárgy célszerűen alapozhatja meg a következõ tanévben sorra kerülõ diplomatervezési gyakorlatot, s a végzés utáni mérnöki munkát illetve doktori képzést. A témaválasztást érdemes több szempontból is jól átgondolni, hiszen a tárgyon túlmutató hatása lehet. Ezért alakult ki a karon az a gyakorlat, hogy témát választani már a tárgyfelvételt megelőző félév szorgalmi időszakának utolsó napjáig kell.

Az Irányítástechnika és Informatika Tanszék honlapján található folyamatosan frissülő témaválaszték a Tanszék oktatói, doktorandusai és az oktatásban közvetlenül részt vállaló külső munkatársai által megfogalmazott feladatokat tartalmazza és november 10.-től valamennyi új téma is olvasható rajta.

A meghirdetett feladatokon kívül lehetőség van “külső, hozott téma” kiírására is, ha az a szakirány és a Tanszék profiljába illik. Ez esetben olyan tanszéki konzulenst kell keresni, aki szakmai támogatást tud nyújtani, és el tudja bírálni, hogy az adott feladat a tárgy keretein belül elvégezhető-e. Az a jó külső téma, mely folytatható diplomaterv keretében és végzés után esetleg első  munkahelyi feladatként hasznosul.

A nagyobb volumenű feladatokra több hallgató, esetleg már korábbi munkában összeszokott csoportok is jelentkezhetnek. Ez esetben lehet, hogy a feladat egy részét közösen oldják meg, de a témavezető döntése alapján mindenkinek lesz egyéni, személyre szólóan értékelhető részfeladata is.

A kiválasztott téma konzulensét célszerű minél hamarabb megkeresni. Tájékozódni lehet a feladat részleteiről és a jelentkezés elfogadásának esélyeiről. A megbeszélés eredménye lehet az is, hogy a pályázó jelentkezését a témavezető biztosan elfogadja.

Az Irányítástechnikai és Robotinformatikai főszakirány hallgatói részére egy rövid szóbeli tájékoztató lesz 2007. november 12.-én 15.40-kor az „I” épület IE 215-ös termében, az Irányításelmélet előadás után.

Ha valaki talált megfelelő témát, a témavezetővel történt megállapodás után a Tanszék Oktatási Portálján, melynek címe: http://edu.iit.bme.hu az „Önálló Laboratórium 2008 TAVASZÁN VIFO 4058” kurzus „Csevegés” rovatába kell beírni nevét és a választott téma sorszámát a témavezető nevével. Ezzel történik meg a témára jelentkezés, mely nyilvános és tájékoztatja a később jelentkezőket az egyes témák foglaltságáról. Ha valami miatt ez nem sikerül, akkor a kuti@iit.bme.hu címre írt levélben lehet a jelentkezést véglegesíteni.  A Neptunon a VIFO-4058-as kódú tárgyat kell felvenni a regisztrációs hét végéig és az első oktatási héten kell a témavezetőt megkeresni az idő és munkabeosztás részletes megbeszélésére.

Más főszakirányok hallgatói is választhatják természetesen az IIT által kiírt témákat, ha az kapcsolódik a választott főszakirányuk profiljához. A témavezetővel történt megállapodás után a fentiek szerint, a „Csevegés” rovatba kell beírni nevüket, főszakirányukat és a választott téma sorszámát a témavezető nevével. Ha a főszakirányukat gondozó tanszék igényli, befogadó nyilatkozat a B316-os szobában Juhász Éva oktatási adminisztrátortól kérhető.

A jelentkezéssel kapcsolatos bármilyen kérdéssel a Tanszék témáira pályázó villamosmérnök hallgatók megkereshetnek személyesen a B412-es szobában, e-mail útján illetve ha a kérdés mások számára is érdekes lehet, akkor az Oktatási Portálon a tárgy „Csevegés” rovatában.

A tárgy követelményeinek megismeréséhez, s talán a jelentkezéshez nyújthat segítséget az elõzõ évfolyam hallgatói által tartott szóbeli beszámolók meghallgatása. Ezeket a Tanszék az utolsó előtti oktatási héten, 2007. december 6.-án csütörtökön délelőtt, délután és december 7.-én pénteken délelőtt tartja és természetesen nyilvánosak. A részletes beosztás az előadások címével, előadók nevével megtekinthető november 30.-ától a Tanszék honlapján, oktatási portálján és hirdetőtábláin. A beszámolók meghallgatására ezúton minden kedves érdeklődőt meghívunk.

Budapest, 2007. október 26.               Kuti László adj              kuti@iit.bme.hu