TÁJÉKOZTATÓ

a   BMEVIIIA355   kódú Önálló Laboratórium című tárgyra való jelentkezéshez

 

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar BSc képzésében résztvevő villamosmérnök hallgatók számára a 2007/2008 tanév második félévében kezdődik a fenti tárgy. Ez az 5 kredit pontos tárgy célszerűen alapozhatja meg a következõ tanévben sorra kerülõ szakdolgozat írást, a végzés utáni mérnöki munkát illetve az MSc képzést. A témaválasztást érdemes több szempontból is jól átgondolni, hiszen a tárgyon túlmutató hatása lehet. Ezért alakult ki a karon a tárggyal kapcsolatban az a gyakorlat, hogy a témaválasztásra már a tárgyfelvételt megelőző félév szorgalmi időszakában lehetőséget biztosítunk.

Az Irányítástechnika és Informatika Tanszék Honlapján található folyamatosan frissülő témaválaszték a Tanszék oktatói, doktorandusai és az oktatásban közvetlenül részt vállaló külső munkatársai által megfogalmazott feladatokat tartalmazza.

A meghirdetett feladatokon kívül lehetőség van “külső, hozott téma” kiírására is, ha az a szakirány és a Tanszék profiljába illik. Ez esetben olyan tanszéki konzulenst kell keresni, aki szakmai támogatást tud nyújtani, és el tudja bírálni, hogy az adott feladat a tárgy keretein belül elvégezhető-e.

A nagyobb volumenű feladatokra több hallgató, esetleg már korábbi munkában összeszokott csoportok is jelentkezhetnek. Ez esetben lehet, hogy a feladat egy részét közösen oldják meg, de a témavezető döntése alapján mindenkinek lesz egyéni, személyre szólóan értékelhető részfeladata is.

A kiválasztott téma konzulensét célszerű minél hamarabb megkeresni. Tájékozódni lehet a feladat részleteiről és a jelentkezés elfogadásának esélyeiről. A megbeszélés eredménye lehet az is, hogy a pályázó jelentkezését a témavezető biztosan elfogadja.

Ha valaki talált megfelelő témát, a témavezetővel történt megállapodás után a Tanszék Oktatási Portálján, melynek címe: http://edu.iit.bme.hu fél perces regisztrálás után  az "Önálló Laboratórium BMEVIIIA355" kurzus „Csevegés” rovatába kell beírni nevét és a választott téma sorszámát a témavezető nevével. Ha valami miatt ez nem sikerül, akkor a kuti@iit.bme.hu címre írt levélben lehet a jelentkezést véglegesíteni. Ezzel történik meg a témára jelentkezés, mely nyilvános és tájékoztatja a később jelentkezőket az egyes témák foglaltságáról. A korábbi beírások megtekinthetők a "Dokumentumok" alatt a "chat_files" megnyitása után.  A Neptunon a BMEVIIIA355-ös kódú tárgyat kell felvenni a regisztrációs hét végéig és az első oktatási héten kell a témavezetőt megkeresni az idő és munkabeosztás részletes megbeszélésére.

Más szakirányok hallgatói is választhatják természetesen az IIT által kiírt témákat, ha az kapcsolódik a választott szakirányuk profiljához. A témavezetővel történt megállapodás után a fentiek szerint, a „Csevegés” rovatba kell beírni nevüket, szakirányukat és a választott téma sorszámát a témavezető nevével. Ha a szakirányukat gondozó tanszék igényli, befogadó nyilatkozat a B316-os szobában Juhász Éva oktatási adminisztrátortól kérhető.

A jelentkezéssel kapcsolatos bármilyen kérdéssel a Tanszék témáira pályázó villamosmérnök hallgatók megkereshetnek személyesen a B412-es szobában, e-mail útján illetve ha a kérdés mások számára is érdekes lehet, akkor az Oktatási Portálon a tárgy „Csevegés” rovatában.

A tárgyal kapcsolatos valamennyi további hirdetmény az Oktatási Portálon a tárgy kurzusnál olvasható.

Budapest, 2007. október 29.              Kuti László adj